viernes, 13 de marzo de 2009

NO A LA ESTAFA DE GUENDULAIN-GENDULAINGO IRUZURRARI EZ

Las personas firmantes de este manifiesto, hombres y mujeres alejados de cualquier otra intención que no sea la de expresar nuestra indignación y total repulsa al pago por parte del Gobierno de Navarra de 90 millones de euros (o cualquier otra cifra) a la sociedad promotora constructora Desarrollo Sostenible S.L. por hacerse con los derechos de edificación de 3 millones de metros cuadrados rústicos en el término de Guenduláin, hacemos saber mediante esta firma que:
1. Estamos radicalmente en contra de la mencionada operación por todos conocida y que, impulsada por Unión del Pueblo Navarro y Partido Socialista de Navarra (PSN), pretende cargar en el bolsillo de todos los contribuyentes nada menos que 15.000 millones de las antiguas pesetas para, según afirman, ayudar al sector de la construcción y liberarlo de la asfixia económica. Recordamos que estas empresas fueron las que en su día pagaron al Conde de Guenduláin a precio de suelo urbanizable cuando era rústico. Por tanto, el riesgo es exclusivamente suyo y no del resto de ciudadanos, a los que ni se nos consultó sobre la operación, ni se nos socorre cuando una inversión no resulta rentable. Nos abstenemos (y no por falta de ganas) de calificar los intereses reales especulativos de muchas de esas empresas, que han sido actores fundamentales en el encarecimiento de los precios de la vivienda, encarecimiento que han soportado y soportan miles de navarros y navarras, hipotecados casi de por vida para poder acceder a un techo en una comunidad en la que el mercado del alquiler también es claramente inalcanzable para muchos y, si se alcanza, es a costa de destinar buena parte de los sueldos.

2. Rechazamos de plano la maniquea excusa de que esta operación pretende ayudar al sector de la construcción en Navarra. Pretende ayudar a un grupo de presión que durante bastantes años se ha beneficiado del alza indecente de los precios. Por tanto, no queremos participar con nuestro dinero en el mantenimiento de una burbuja incapaz de atenerse a sus actos y que necesita una clara, seria, profunda y verdadera reconversión y ajuste, hasta alcanzar un tamaño, en términos de PIB, más acorde con los del resto de países de nuestro entorno económico. Cuando una empresa se financia casi exclusivamente con dinero ajeno y proyecta castillos especulativos en el aire, asume voluntariamente un riesgo en el que no cabe el recurso a la red.

3. Si Desarrollo Sostenible S.L. considera que en el contrato de compra-venta de los terrenos que firmó con el Gobierno de Navarra se incluye este innombrable rescate que acuda a los tribunales.

4. Nos parece bien incrementar el protagonismo de la esfera pública en los asuntos económicos estratégicos, y la vivienda es uno de ellos. Pero rechazamos una intervención pública orientada, única y exclusivamente, por los intereses privados para resolver sus apuestas arriesgadas.

5. Solicitamos a los partidos políticos que tienen delegada la potestad de la ciudadanía que aborten esta vergonzante iniciativa sin parangón en años y años de democracia. Solicitamos a los agentes sociales que de una vez por todas defiendan a los trabajadores por encima de cualquier otro interés. Exigimos al Parlamento de Navarra que sea verdadero representante de la opinión mayoritaria de las personas que sostenemos día a día y año a año esta Comunidad. Cualquier otra actitud sería absolutamente indigna e incluso delictiva por parte del Gobierno de Navarra por posible malversación de fondos públicos y prevaricación.

6. Como personas adultas que somos, contribuyentes en Navarra y conscientes de la gravedad de la crisis económica, la operación de rescate proyectada en Guenduláin, enmascarada como un acto de solidaridad laboral, además de un gravísimo insulto a nuestro esfuerzo diario y dignidad como personas, es un tremendo error político, económico y social que trataremos por todos los medios de impedir y, cuando menos, denunciar.

Aldarrikapen-agiri hau sinatzen dugunok, Gendulaingo udal-barrutian 3 milioi metro koadroko landa-lursailean eraikitzeko eskubideak eskuratzearen truke Nafarroako Gobernuak Desarrollo Sostenible S.L. elkarte sustatzaile-eraikitzaileari egin nahi dion 90 milioi (nahiz beste edozein kopuru) euroko ordainketaren aurrean, gure sumina eta gaitzespena adieraztea, beste asmorik ez dugun gizon-emakumeok, sinadura honen bitartez honako hau jakinarazi nahi dugu:1 Aski ezaguna den operazio honen kontra gaude, errotik. Izan ere, Unión del Pueblo Navarro eta Nafarroako Alderdi Sozialista (PSN) alderdiek bultzatuta, zergadun guztion poltsikoetatik 15.000 milioi pezeta aterarazi nahi ditu, zertarako eta, diotenez, eraikuntza arloari lagundu eta itoaldi ekonomikotik askatzeko. Gogorarazi beharra dago enpresa hauek Gendulaingo kondeari ordaindu ziotena, landa-lurra izan zela, baina eraikitzeko lurra izango balitz bezalako salneurrian. Hortaz, harturiko arriskua beraiena eta ez beste inorena da, are gutxiago gainontzeko hiritarrona, hain zuzen ere, operazio horri buruz inolako aholku eskatu ez eta, inbertsio bat errentagarri suertatzen ez zaigunean, batere laguntzarik jasotzen ez dugunona. Eta ez ditugu kalifikatuko (eta ez gogo faltagatik) enpresa hauetako askoren espekulazio-interesak, funtsezko jokalariak izan baitira etxebizitzaren salneurrien garestitzean, milaka nafarrok jasaten dugun garestitze horretan, ia bizitza osorako hipotekatuta gaudenok, etxe bat izateko, non eta alokairuaren merkatua askorentzat erabat lortezina den erkidego batean, eta, lorturik ere, soldataren zati handi bat horretarako jartzearen ondorioz.2 Gaitzesten dugu guztiz operazio honek Nafarroako eraikuntzaren arloari lagundu nahi diolako aitzakia manikeoa. Urte askotan salneurrien gorakada lotsagarria baliatu duen presio talde bati lagundu nahi dio. Hortaz, ez dugu gure diruarekin esku hartu nahi bere ekintzei eusteko gai ez den burbuila bat mantetze horretan, birmoldatze eta doitze argi, handi, sakon eta benetakoa behar baitu, behinik behin, harik eta. Barne Produktu Gordinaren arabera, gure ekonomia inguruneko herrialdeetakotik hurbilago dagoen arte. Enpresa batek, ia soilik berea ez den diruarekin finantzatzen denean, eta airean espekulaziozko gazteluak proiektatzen dituenean, bere gain hartzen du sarearen bitartekoak eskatzerik onartzen ez duen arriskua.3 Baldin Desarrollo Sostenible S.L. elkarteak uste badu lur horiek sal-erosteko Nafarroako Gobernuarekin sinatu zuen kontratuan jasotzen dela izenik gabeko erreskate hori, jo dezala auzitegietara.4 Ongi iruditzen zaigu arlo publikoaren protagonismoa ekonomiaren auzi estrategikoetan areagotzea, eta etxebizitza horietako bat da, baina gaitzesten dugu soil-soilik interes pribatuen apostu arriskutsuak ebazteko egiten den esku-hartze publiko bat.5 Hiritarren ahalmena eskuordetua dutenez gero, alderdi politikoei eskatzen diegu bertan behera utz dezatela demokraziaren urte hauetan guztietan parekorik ez duen ekimen lotsagarri hau. Gizarte eragileei eskatzen diegu behin betiko langileen alde egin dezatela, beste edozein interesen gainetik. Nafarroako Parlamentuari exigitzen diogu egunez egun eta urtez urte Erkidego hau sustatzen duen gehiengoaren iritzia benetan ordezka dezala. Beste edozein jarrera zeharo duintasunik gabea izango litzateke, eta, Nafarroako Gobernuaren balizko delitutzat jo liteke, ondasun publikoak bidegabe eralgitzeagatik eta prebarikazioagatik.6 Helduak garenez gero, Nafarroan zergadunak eta krisialdi ekonomikoaren larritasunaz jabetuta, uste dugu Gendulainen egin asmo den erreskate operazio hau, lan-elkartasunezko ekimenez mozorrotuta, irain larria dela gure eguneroko ahalegin eta duintasunerako, eta, gainera, kosta ahala kosta galarazten edo, behintzat, salatzen, saiatuko garen akats politiko, ekonomiko eta sozial izugarria dela.

No hay comentarios:

Publicar un comentario